כלבים מושכים פחות

פורסם בגליון יולי 2009, "עיתון חי".

header_204