עצות להכנת כלב לחורף

פורסם ב"עיתון חי", גיליון ינואר 2006

header_31