שעלת המכלאות

שעלת המכלאות – Kennel Cough – הינה מחלה של דרכי הנשימה העליונות אצל כלבים. מחלה וירלית וחיידקית,שמעורבים בה מספר וירוסים ומספר חיידקים. המחלה באה לידי ביטוי בשיעול נבחני ואינטנסיבי של הכלב שנראה לעיתים כאילו נתקע לו משהו בתוך הגרון והוא מנסה להוציא אותו, לעיתים השיעול יכול להפוך גם לשיעול הקאתי. לעיתים השיעול הוא הביטוי היחידי ולעיתים הוא מלווה בחולשה, חוסר תיאבון, הפרשות מעיניים ומהאף, חום. במקרים קשים יכול להתפתח לדלקת ריאות.

ההדבקה – המחלה מאוד מדבקת בין כלב לכלב, עוברת באוויר דרך שיעול או התעטשות, ודרך הפרשות. מקומות מועדים לסיכון הם מקומות בהם יש ריכוז של כלבים כמו פנסיונים, תערוכות כלבים, הסגרים של העיריות, ולעיתים גם הגינה הציבורית.

טיפול – כלב שאובחן כחולה בשעלת המכלאות יקבל טיפול אנטיביוטי למשך 10 ימים. ברוב המקרים הטיפול יצליח להתגבר על המחלה, ישנם מקרים בהם המחלה יכולה להתארך ויהיה צורך בבדיקות נוספות לשלילת סיבוכים וכן טיפולים אנטיביוטיים ארוכים יותר.

חיסון – קיים חיסון למחלה המכיל הגנה הן נגד הוירוסים והן נגד החיידקים. החיסון ניתן בהשפרצה לתוך האף. החיסון מומלץ לכלבים לקראת הליכתם לפנסיון, תערוכה, הסגר. יש לתת את החיסון כשבועיים לפני מועד מסירת הכלב.